HAVE SOMETHING DONE – konstrukcja

Czasownik – HAVE

W zasadzie nawet początkujący kursant nie ma problemu w stosowaniu tego czasownika.

I have a dog and she has a cat.

Jasne, co nie?

ALE ALE ALE

Nasz początkujący kursant może wskoczyć szczebel wyżej,  jeśli użyje tego czasownika w ten  sposób,  i w takiej sytuacji:

  1. I have my car cleaned every Friday.
  2. My aunt had a telegram sent yesterday.
  3. He must have his bike repaired.
  4. When did you have the clock repaired
  5. Have this paper translated into French

– I co? Czy świta może w jakim znaczeniu został użyty nasz czasownik?

– Nie bardzo?

A gdyby tak czasownik HAVE przetłumaczyć na zlecać/kazać/poprosić?

– Lepiej?

– To może jaśniej spróbuję 😊

Konstrukcję have something done używamy przede wszystkim w odniesieniu do czynności wykonywanych przez inne osoby na nasze zlecenie. Po prostu –  zatrudniliśmy kogoś – jakiegoś specjalistę (np. mechanika, malarza ), ponieważ mamy odpowiednich umiejętności, wiedzy lub możliwości wykonania danej usługi.

Należy pamiętać, że podmiotem w zdaniu jest klient, a nie osoba wykonująca daną usługę!

STRUKTURA

HAVE STH DONE

HAVE + USŁUGA + CZASOWNIK

W konstrukcji have sth done należy zachować kolejność wyrazów.

Zawsze odmieniamy czasownik have w zależności czy chcemy skorzystać z czasu teraźniejszego, przeszłego czy przyszłego.

Na drugim miejscu znajduje się wykonywana usługa/rzecz zaś na samym końcu czasownik główny w formie Past Participle (III forma czasownika nieregularnego lub końcówka –ed dla czasowników regularnych)

 

PRESENT SIMPLE have my car washed every week.
Myją mi samochód co tydzień.
PRESENT CONTINUOUS We are having the wall painted now.
Malują nam teraz ścianę.
PAST SIMPLE She had flowers planted last Friday.
Posadzono jej kwiaty w zeszły piątek.
PAST CONTINUOUS They were having the radio fixed.
Naprawiano im radio.
PRESENT PERFECT He has had his hair cut recently.
Ostatnio ściął włosy.
FUTURE SIMPLE will have the coat cleaned today.
Dam dziś płaszcz do czyszczenia.
CZASOWNIKI MODALNE can have it delivered now.
Mogę to mieć dostarczone teraz.