PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk
535 797 717
535 925 919
PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk

A little bit of grammar

Cambridge_prestigelingua

Egzaminy próbne Cambridge na poziomach First, Advanced i Proficiency w szkole językowej Prestige Lingua w Gdańsku.

Egzaminy próbne na poziomach First, Advanced i Proficiency w szkole językowej Prestige Lingua w Gdańsku. W dzisiejszym globalizującym się świecie, znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do międzynarodowej kariery i edukacji. Egzaminy Cambridge, uznawane za złoty standard oceny umiejętności językowych, stanowią niezbędny krok dla wielu aspirujących profesjonalistów i studentów. W Prestige…
Read More

TELL vs. SAY

Grammar Lady zauważyła, że jej uczniowie często mylą te dwa czasowniki TO SAY  z  TO TELL Zatem: TO SAY that/sth – SAID-SAID – POWIEDZIEĆ, że/coś; MÓWIĆ, że/coś – BEZ DOPEŁNIENIA OSOBOWEGO (np. me, you,her) TO TELL sb that/sb sth –  TOLD – TOLD – POWIEDZIEĆ komuś, że/komuś coś, MÓWIĆ komuś,…
Read More

HAVE SOMETHING DONE – konstrukcja

Czasownik – HAVE W zasadzie nawet początkujący kursant nie ma problemu w stosowaniu tego czasownika. I have a dog and she has a cat. Jasne, co nie? ALE ALE ALE Nasz początkujący kursant może wskoczyć szczebel wyżej,  jeśli użyje tego czasownika w ten  sposób,  i w takiej sytuacji: I have…
Read More

Plurals. Irregular plurals.

Dziś nie tylko Dzień MATKI ale  również  #grammarTuesday I dziś na tapecie liczba mnoga nieregularna. Część to pikuś a część….? person / people man / men woman / women stimulus / stimuli analysis / analyses thesis / theses foot / feet tooth / teeth mouse / mice fish / fish…
Read More

Także i również cd

„too” oraz „either” czyli „także”, „również”. Wstawiamy je zawsze na końcu zdania. „TOO” stosujemy w zdaniach oznajmujących i pytających „EITHER” wyłącznie w zdaniach przeczących. Przykłady: She likes my children, too. Are you American, too? I don’t earn much money, either.
Read More

Obiecany zwrot: ani ja

no może być  ja też nie! NEITHER DO I  W zdaniach przeczących stosujemy konstrukcję: neither / nor + czasownik posiłkowy + podmiot Przykłady: He didn’t swim in this lake yesterday. -> Nor did we. I won’t buy a new car this year. -> Neither will I.  
Read More

Zwrot: I JA TEŻ

No  ewentualnie może być – ja także czyli SO DO  I Konstrukcja: so + czasownik posiłkowy + zaimek lub rzeczownik Przyklady: Mary likes modern paintings. So do I. Mary lubi nowoczesne malarstwo. Ja także. We often go to that café. So do they. Często chodzimy do tej kawiarni. Oni też. I met…
Read More

I preferencji ciąg dalszy:

Would prefer Występująca w języku angielskim konstrukcja „would prefer” (’d prefer) znaczy to samo co „would rather” – używamy jej wyrażając swoje preferencje. Po wyrażeniu „would prefer” zdanie można budować na 3 sposoby: • to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik I would prefer to eat cheese sandwiches. •…
Read More

WOULD RATHER / HAD BETTER

Wolałabyś? Wolałbyś? Użyj konstrukcji   „would rather” / I’d rather”  + czasownik w formie podstawowej. Przykład He’d rather walk than go by bus to work. Would she rather eat at home than go to the restaurant? Jeżeli mówimy o tym, co inne osoby powinny zrobić, wówczas po tej konstrukcji i wskazaniu podmiotu…
Read More