A little bit of grammar

„Wychowałam dziecko na native speakerkę, chociaż sama nią nie jestem”

To historia Joanny Gabryś-Trybały – założycielki Prestige Lingua i jej córki – Zuzanny.  Początki drogi do językowej wolności są dość niewinne, bo opierały się na oswajaniu Zuzi z angielskim, gdy ta była jeszcze malutka. Nie było żadnego „siii” czy „zii” – tylko od razu słówka – np. hot. Wsparciem językowym w tych najmłodszych latach okazało […]
Czytaj wiięcej

TELL vs. SAY

Grammar Lady zauważyła, że jej uczniowie często mylą te dwa czasowniki TO SAY  z  TO TELL Zatem: TO SAY that/sth – SAID-SAID – POWIEDZIEĆ, że/coś; MÓWIĆ, że/coś – BEZ DOPEŁNIENIA OSOBOWEGO (np. me, you,her) TO TELL sb that/sb sth –  TOLD – TOLD – POWIEDZIEĆ komuś, że/komuś coś, MÓWIĆ komuś, że/komuś coś –  Z DOPEŁNIENIEM […]
Czytaj wiięcej

HAVE SOMETHING DONE – konstrukcja

Czasownik – HAVE W zasadzie nawet początkujący kursant nie ma problemu w stosowaniu tego czasownika. I have a dog and she has a cat. Jasne, co nie? ALE ALE ALE Nasz początkujący kursant może wskoczyć szczebel wyżej,  jeśli użyje tego czasownika w ten  sposób,  i w takiej sytuacji: I have my bike cleaned every Sunday. […]
Czytaj wiięcej

Plurals. Irregular plurals.

Dziś nie tylko Dzień MATKI ale  również  #grammarTuesday I dziś na tapecie liczba mnoga nieregularna. Część to pikuś a część….? person / people man / men woman / women stimulus / stimuli analysis / analyses thesis / theses foot / feet tooth / teeth mouse / mice fish / fish sheep / sheep series / […]
Czytaj wiięcej

Także i również cd

“too” oraz “either” czyli “także”, “również”. Wstawiamy je zawsze na końcu zdania. “TOO” stosujemy w zdaniach oznajmujących i pytających “EITHER” wyłącznie w zdaniach przeczących. Przykłady: She likes my children, too. Are you American, too? I don’t earn much money, either.
Czytaj wiięcej

Obiecany zwrot: ani ja

no może być  ja też nie! NEITHER DO I  W zdaniach przeczących stosujemy konstrukcję: neither / nor + czasownik posiłkowy + podmiot Przykłady: He didn’t swim in this lake yesterday. -> Nor did we. I won’t buy a new car this year. -> Neither will I.  
Czytaj wiięcej

Zwrot: I JA TEŻ

No  ewentualnie może być – ja także czyli SO DO  I Konstrukcja: so + czasownik posiłkowy + zaimek lub rzeczownik Przyklady: Mary likes modern paintings. So do I. Mary lubi nowoczesne malarstwo. Ja także. We often go to that café. So do they. Często chodzimy do tej kawiarni. Oni też. I met John during the war, and […]
Czytaj wiięcej

I preferencji ciąg dalszy:

Would prefer Występująca w języku angielskim konstrukcja “would prefer” (‘d prefer) znaczy to samo co “would rather” – używamy jej wyrażając swoje preferencje. Po wyrażeniu “would prefer” zdanie można budować na 3 sposoby: • to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik I would prefer to eat cheese sandwiches. • to + czasownik w formie […]
Czytaj wiięcej

Rady, porady i preferencje

Wolałabyś? Wolałbyś? Użyj konstrukcji   “would rather” / “‘d rather”  + czasownik w formie podstawowej. Przykład He’d rather walk than go by bus to work. Would she rather eat at home than go to the restaurant? Jeżeli mówimy o tym, co inne osoby powinny zrobić, wówczas po tej konstrukcji i wskazaniu podmiotu używamy czasu Past Simple: I […]
Czytaj wiięcej

Przeszłość, past czyli BYŁO NIE WRÓCI….

USED TO Konstrukcję tę stosujemy mówiąc o zwyczajach, nawykach z z przeszłości, które obecnie już się zmieniły. Znaczenie konstrukcji – “zwykł coś robić”. PRZYKŁADY: I used to play tennis when I was younger”. (but I don’t now) “With my old boss we used to have meetings twice a week” Used to dotyczy przeszłości “I used […]
Czytaj wiięcej