PrestigeLinguaPrestigeLinguaPrestigeLingua
535 797 717
535 925 919
PrestigeLinguaPrestigeLinguaPrestigeLingua

HAVE SOMETHING DONE – konstrukcja

Czasownik – HAVE

W zasadzie nawet początkujący kursant nie ma problemu w stosowaniu tego czasownika.

I have a dog and she has a cat.

Jasne, co nie?

ALE ALE ALE

Nasz początkujący kursant może wskoczyć szczebel wyżej,  jeśli użyje tego czasownika w ten  sposób,  i w takiej sytuacji:

  1. I have my bike cleaned every Sunday.
  2. My mum had a letter sent yesterday.
  3. He must have his car repaired.
  4. When did you have the flat painted?
  5. Have this paper translated into German.

– I co? Czy świta może w jakim znaczeniu został użyty nasz czasownik?

– Nie bardzo?

A gdyby tak czasownik HAVE przetłumaczyć na zlecać/kazać/poprosić?

– Lepiej?

– To może jaśniej spróbuję 😊

Konstrukcję have something done używamy przede wszystkim w odniesieniu do czynności wykonywanych przez inne osoby, gdyż  –  zatrudniliśmy kogoś – jakiegoś specjalistę (np. mechanika, malarza), ponieważ mamy odpowiednich umiejętności, wiedzy lub możliwości wykonania danej usługi.

Należy pamiętać, że podmiotem w zdaniu jest klient, a nie osoba wykonująca daną usługę!

STRUKTURA

HAVE STH DONE

HAVE + USŁUGA + CZASOWNIK

W konstrukcji have sth done należy zachować kolejność wyrazów.

  1. Czasownik have –  odmieniamy w zależności od czasu, którego zamierzamy użyć (teraźniejszego, przeszłego czy przyszłego.)
  2.  Następnie wykonywana usługa/rzecz (sth – something)
  3. I na końcu  – czasownik główny w formie Past Participle (III forma czasownika nieregularnego lub końcówka –ed dla czasowników regularnych)
PRESENT SIMPLE have my hair styled every week.
Mam czesaną fyzurę każdego tygodnia.
PRESENT CONTINUOUS We are having the cake baked now.

Pięką nam teraz ciasto.
PAST SIMPLE She had the documents printed last Friday.
Wydrukowano jej dokumenty w zeszły piątek.
PAST CONTINUOUS They were having the computer fixed.
Naprawiano im komputer. 
PRESENT PERFECT She has had his hair dyed recently.
Ostatnio farbowała włosy.
FUTURE SIMPLE will have the car cleaned today.
Dam dziś samochód do czyszczenia.
CZASOWNIKI MODALNE John must have it done now.
John musi to mieć zrobioneteraz.