PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk
535 797 717
535 925 919
PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk

WOULD RATHER / HAD BETTER

Wolałabyś? Wolałbyś?

Użyj konstrukcji   „would rather” / I’d rather”  + czasownik w formie podstawowej.
Przykład
  • He’d rather walk than go by bus to work.
  • Would she rather eat at home than go to the restaurant?

Jeżeli mówimy o tym, co inne osoby powinny zrobić, wówczas po tej konstrukcji i wskazaniu podmiotu używamy czasu Past Simple:

  • I would rather you didn’t sleep all afternoon.
  • I would rather he watched this classic film.

                                                               ♥

Gdy chcemy udzielić komuś rady to następujące wyrażenie się świetnie do tego nadaje:

had better” / I’d better” + czasownik w formie podstawowej

Czyli – będzie lepiej jeśli

Przykład:
• She had better learn French.
• He told me yesterday I’d better stay with him.