PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk
535 797 717
535 925 919
PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk

KURSY EGZAMINACYJNE GDAŃSK

Kursy językowe przygotowujące do egzaminów w Gdańsku

By dobrze zdać egzamin trzeba się nie tylko przyłożyć do nauki słówek, struktur gramatycznych, ale poznać i przećwiczyć technikę danego egzaminu. Najlepiej pod okiem eksperta.

Egzaminy z języka angielskiego

W przypadku języka angielskiego oferta jest bardzo bogata i trzeba precyzyjnie określić swoje potrzeby, aby dokonać właściwego wyboru.

W naszej ofercie mamy kursy przygotowujące do:

 • Egzaminów CAMBRIDGE:
 1.  YLE  – testy dla dzieci Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.
 2. A2 Key for Schools (KET)/B1 Preliminary for Schools (PET)
 3. B2 First / B2 First for Schools (FCE)
 4. C1 Advanced (CAE)/C2 Proficiency (CPE)
 
CEFR Design 28.07.20

Do jakich dokładnie egzaminów można przegotować się w naszej szkole?

Cambridge

Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

Cambridge English: Key (KET) for Schools

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Cambridge English: First (FCE) for Schools

Cambridge English: First (FCE)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

IELTS (International English Language Testing System)

Egzaminy szkolne

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Maturalny

Zapisz się już dziś na kursy egzaminacyjne

Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Pre A1 Starters na poziomie językowym pre-A1 oferuje młodszym dzieciom możliwość zrozumienia prostego języka angielskiego w internecie, a korzystanie z książek, piosenek, telewizji i filmów.

Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Starters?

Pre A1 Starters jest pierwszym z trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Podstawowy poziom egzaminów jest  dla dzieci w wieku około 7 lat, które ukończyły około 100 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest na poziomie CEFR pre-A1.

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (20 minut), słuchanie (około 20 minut), mówienie (5 minut).

 

YLE

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

A1 Movers na poziomie językowym A1 oferuje młodszym dzieciom możliwość zrozumieć
podstawowe instrukcje i brać udział w prostych rozmowach.

yle
Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Movers?

Podstawowy poziom egzaminów przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku około 9 lat, które ukończyły już około 175 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest na poziomie CEFR A1.

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (20 minut), słuchanie (około 20 minut), mówienie (5 minut).

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

A2 Flyers na poziomie językowym A2 oferuje młodszym dzieciom możliwość tworzyć i rozumieć podstawowy pisany język angielski i komunikować za pośrednictwem prostego języka angielskiego.

Dla kogo jest przeznaczony egzamin YLE Flyers?

Trzeci egzamin został przygotowany dla dzieci w wieku  10 lat, które ukończyły około 250 godzin nauki języka angielskiego. Egzamin jest porównywalny do poziomu egzaminu Cambridge English: Key (KET) i jest pierwszym krokiem w kierunku egzaminów dla młodzieży i osób dorosłych. Egzamin jest na poziomie CEFR A2.

Części składowe egzaminu

Części egzaminu: czytanie i pisanie (40 minut), słuchanie (około 20 minut), mówienie (9 minut).

young learners 400px
Na tym poziomie oczekuje się, że dziecko:
 • rozumie podstawowe instrukcje  i  jest w stanie brać udział w prostej rozmowie na przewidywany temat
 • rozumie podstawowe uwagi lub informacje
 • potrafi wypełnić proste formularze i zrobić krótkie notatki 
 • rozumie i stosuje podstawowe zwroty  i wyrazy
 • potrafi się przedstawić i odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące swojej osoby
 • potrafi się porozumiewać z po angielsku rozmawiającymi osobami, które mówią wolno i wyraźni

Cambridge English: Key (KET) for Schools

Egzamin na poziomie językowym A2 jest takiego samego formatu jak egzamin KET, ale treścią dostosowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Egzamin KET for Schools jest dla wszystkich, którzy zaczęli uczyć się języka angielskiego dopiero niedawno i umieją język angielski używać w ograniczonym zakresie w codziennych sytuacjach. Egzamin KET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Dlaczego KET for Schools?
 • Egzamin KET for Schools sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. 
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.
a2 key ket
Dla kogo jest przeznaczony egzamin KET for Schools?
 • KET for Schools jest przeznaczony dla tych, którzy używają język angielski na podstawowym poziomie 
 • KET for Schools jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat
 • Dla osób dorosłych jest odpowiedniejszy egzamin KET

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Egzamin PET for Schools na poziomie językowym B1 jest takiego samego formatu jak egzamin PET, ale treścią dostosowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Egzamin PET for Schools jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrafią stosować język angielski w sytuacjach codziennych. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Dlaczego PET for Schools?
 • PET for Schools jest uznawanym egzaminem przez dużą liczbą pracodawców i instytucjami edukacyjne na całym świecie.
 • Egzamin PET for Schools  sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na średnio zaawansowanym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. 
b1 preliminary pet
Dla kogo jest przeznaczony egzamin PET for Schools?
 • PET for Schools jest przeznaczony dla tych, którzy używają język angielski na średniozaawansowanym poziomie
 • PET for Schools jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat
 • Dla osób dorosłych jest odpowiedniejsza wersja egzaminu PET

Cambridge English: First (FCE) for Schools

Egzamin na poziomie językowym B2 jest takiego samego formatu jak egzamin FCE, ale treścią dostosowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Egzamin Cambridge English: First (FCE) for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Dlaczego Cambridge English: First?

Najbardziej popularny egzamin językowy. Certyfikat Cambridge English: First świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na poziomie wystarczającym do pracy w biurze i na pozycji menedżera (przede wszystkim, jeśli twoja praca wymaga kontaktu z obcokrajowcami). Posiadacze certyfikatu radzą sobie z prowadzeniem korespondencji i rozmowami telefonicznymi, są w stanie brać udział w szkoleniach prowadzonych w języku angielskim
Egzamin jest uznawanym egzaminem dużą liczbą pracodawców i różnymi instytucjami edukacyjnymi po całym świecie. 

Cambridge_prestigelingua
Dla kogo jest przeznaczony Cambridge English: First?
 • Dla wszystkich, którzy używają j. angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym 
 • Wiek kandydatów jest nieograniczony, egzamin jest więc odpowiedni dla młodzieży i dla osób dorosłych.
 • Dzieciom i młodzieży do lat 17 polecamy egzamin językowy Cambridge English: First for schools (FCE for schools)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin językowy CAE na poziomie językowym C1 jest przeznaczony dla osób, których znajomość języka angielskiego umożliwia jego wykorzystanie w większości zawodów i sytuacjach społecznościowych, a także podczas nauki na studiach wyższych.

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. znajomość języka angielskiego wymagana dla kandydatów CAE nie jest na tak wysokim poziomie jak w przypadku egzaminu CPE,  kandydaci CAE muszą się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w większości sytuacji, z którymi spotkają się w życiu.

Dlaczego CAE?
 • Certyfikat CAE świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na poziomie wystarczającym do studiów na uniwersytecie z wykładowym językiem angielskim.
 • Potwierdza umiejętność wykorzystywania angielskiego na bardzo wysokim poziomie w zawodzie, w którym jest znajomość języka angielskiego kluczowa,  w dziedzinach takich jak biznes lub medycyna
 • Cambridge English Language Assessment jest ważny całe życie.
accepted worldwide promo
Dla kogo jest przeznaczony egzamin CAE?
 • CAE jest przeznaczony dla tych, którzy używają język na zaawansowanym poziomie
 • CAE jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jeżeli potrafisz efektywnie wykorzystywać język angielski na bardzo wysokim poziomie w większości sytuacji społecznych, a twoja znajomość porównywalna jest ze znajomością języka angielskiego wykształconego rodzimego użytkownika, jest egzamin CPE dla Ciebie !

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziomie jest dla każdego, kto uczy się języka angielskiego, bardzo dużym sukcesem.

Dlaczego CPE?
 • Certyfikat CPE świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na bardzo dobrym poziomie i możesz studiować na uniwersytecie z wykładowym językiem angielskim lub wykorzystywać język angielski w pracy, w której jest jego znajomość konieczna, jako na przykład w dziedzinach takich jak biznes, medycyna.
 • Posiadacz certyfikatu CPE potrafi wykorzystywać język angielski w praktycznie każdej sytuacji.
 • CPE jest dobrze oceniany licznymi pracodawcami i instytucjami kształcącymi po całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uniwersytetach z wykładowym językiem angielskim. Łatwiej także znajdzie wymarzoną pracę.
Dla kogo jest przeznaczony egzamin CPE?
 • CPE jest przeznaczony dla tych, którzy używają język na bardzo zaawansowanym poziomie
 • CPE jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych
cambridge english scale proficiency

IELTS (International English Language Testing System)

Egzamin IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego. Został opracowany przez światowej klasy ekspertów w tej dziedzinie i obejmuje wszystkie aspekty języka: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym.

Dlaczego IELTS?
 • IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach. Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego.
 •   Wynik testu IELTS pomoże Ci spełnić wymagania służb imigracyjnych. Wiele urzędów imigracyjnych wymaga formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego
IELTS Cambridge 2
Dla kogo jest egzamin IELTS Academic?
 • Dla zainteresowanych studiami pierwszego bądź drugiego stopnia w dowolnym miejscu na świecie.
 • Dla tych, którzy chcą złożyć podanie o wizę studencką Tier 4 w celu nauki na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii.
Dla kogo przeznaczony jest egzamin IELTS General Training?
 • Dla chcących zdobywać wykształcenie  na poziomie innym niż uniwersytecki
 • Dla chcących pracować, zdobywać kwalifikacje na kursie lub szkoleniu w kraju anglojęzycznym

TOEFL

TOEFL  to najczęściej zdawany egzamin z j. angielskiego w środowisku akademickim i w środowisku pracy.

Dlaczego TOEFL?

Test TOEFL jest uznawany w ponad 180 krajach. Ponad pięć tysięcy uczelni, instytucji akademickich i innych organizacji związanych z edukacją prowadzi rekrutacje na studia, wykorzystując wyniki testu TOEFL. Dobrze zdany test TOEFL jest także atutem w przypadku selekcji na stypendia i programy wymiany studenckiej. Ponadto test TOEFL stanowi kryterium pozwalające ocenić, czy student ma wystarczającą wiedzę językową, by sprawnie funkcjonować w środowisku akademickim, w którym używa się języka angielskiego.

Jeśli zależy Ci na tym, by zdobyć certyfikat zdania egzaminu opracowanego na podstawie ponad 40 latach światowej klasy badań naukowych, obiektywnej ocenie zgodnie z najwyższymi standardami psychometrii, test TOEFL jest dla Ciebie.

toefl
Dla kogo przeznaczony jest egzamin TOEFL?
 • TOEFL poleca się zdawać tym osobom, które chcą zweryfikować swoją znajomość języka angielskiego w kontekście akademickim. Dlatego test Test TOEFL jest kierowany także do doktorantów i nauczycieli
 • Test TOEFL stworzono z myślą o studentach, którzy chcą studiować za granicą i ubiegają się o przyjęcie na uczelnie na całym świecie.
 • TOEFL cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, w USA czy Kanadzie, w Australii ułatwia uzyskanie wizy osobom, które chcą tam studiować.
 • W Polsce uczelnie wyższe uznają test TOEFL jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, gdy wymaganiem jest znajomość języka angielskiego albo angielski jest językiem wykładowym.

KURS MATURALNY

Kurs maturalny pomoże Ci rozwinąć umiejętności wymagane na maturze rozszerzonej z języka angielskiego i uzyskać wymarzony wynik. Nasz kurs jest skoncentrowany na strategiach egzaminacyjnych oraz rozwijaniu ogólnych umiejętności językowych takich, jak: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, oraz na gramatyce i słownictwie.

Opis kursu
 • wspólne wykonywanie i omówienie zadań egzaminacyjnych
 • regularne testy sprawdzające postępy
 • powtórzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu podstawy programowej

Czas trwania: Kurs maturalny rozpoczyna się na początku jesieni i trwa do wiosny

Czego nauczysz się w trakcie kursu?
 •   umiejętności i strategii egzaminacyjnych niezbędnych podczas zdawania matury rozszerzonej z języka angielskiego
 •   zrobisz postępy w czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu dzięki pracy indywidualnej i w grupie
 • wzmocnisz swoje kompetencje gramatyczno-leksykalne.
brooke cagle g1Kr4Ozfoac unsplash scaled
Prestige-Lingua-png
Co otrzymujesz:
 • pewność, że skoncentrujemy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla formy egzaminu typów zadań
 • pewność, że wszystkie części egzaminu masz gruntownie przećwiczone, a formy pisemnej nie stanowią żadnego problemu
 • przerobisz i nauczysz się wymaganych na egzaminie struktur gramatycznych oraz słownictwa,

A PONADTO

 • aplikację służącą do utrwalenia słownictwa
 • pewność, że grupa jest kameralna i na zbliżonym poziomie zaawansowania

KURS ÓSMOKLASISTY

Dla uczniów z 8 klasy szkoły podstawowej, przystępujących do egzaminu z języka angielskiego, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, a także rozwinąć wszystkie sprawności językowe oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych i tym samym uzyskać wymarzony wynik. 

Opis kursu
 • wspólne wykonywanie i omówienie zadań egzaminacyjnych
 • regularne testy sprawdzające postępy
 • powtórzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu podstawy programowej
Co otrzymujesz:
 • pewność, że skoncentrujemy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w charakterystycznych dla formy egzaminu typów zadań
 • pewność, że wszystkie części egzaminu masz gruntownie przećwiczone, a formy pisemnej nie stanowią żadnego problemu
 • przerobisz i nauczysz się wymaganych na egzaminie struktur gramatycznych oraz słownictwa,
read 316507 1280 1
Prestige-Lingua-szkola-jezykowa-png

A PONADTO

 • aplikację służącą do utrwalenia słownictwa
 • pewność, że grupa jest kameralna i na zbliżonym poziomie zaawansowania