PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk
535 797 717
535 925 919
PrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa GdańskPrestigeLingua - Szkoła językowa Gdańsk

I preferencji ciąg dalszy:

Would prefer
Występująca w języku angielskim konstrukcja „would prefer” (’d prefer) znaczy to samo co „would rather” – używamy jej wyrażając swoje preferencje.

Po wyrażeniu „would prefer” zdanie można budować na 3 sposoby:
• to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
I would prefer to eat cheese sandwiches.
to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik + rather + than + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
He would prefer to play football rather than play volleyball.
ktoś + to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
I’d prefer Mark to wash our car.