język rosyjski

Herbata z samowara

Za nami kolejny panel dyskusyjny. Tym razem poświęciliśmy uwagę krajowi Cyryla i Metodego, czyli Rosji. Myślą przewodnią panelu dyskusyjnego, który odbył się w środę 21.05, było hasło „Polska oczami Rosjan”. Ciekawej dyskusji na tematy różne, ale poświęcone spostrzeżeniom Mariny i Ludy na temat Polski, towarzyszyła prawdziwa herbata z samowara oraz przysmaki prosto zza wschodniej granicy: […]
Read More