o niemowlętach i języku angielskim

O niemowlętach na angielskim

Kiedy rozpocząć naukę drugiego języka i dlaczego okres niemowlęctwa jest świetny Beata Bużan   Synowa ma bardzo zły wpływ na mojego wnuka! Ledwie dzieciak dziesięć miesięcy skończył, a ona już go na lekcje prowadza! W ogóle nie będzie miał dzieciństwa! Czy troskliwa babcia, która przecież chce tylko dobrze dla swojego potomka, ma rację? Czy rozpoczynając edukację […]
Read More