Także i również cd

“too” oraz “either” czyli “także”, “również”.
Wstawiamy je zawsze na końcu zdania.

  • TOO” stosujemy w zdaniach oznajmujących i pytających
  • EITHER” wyłącznie w zdaniach przeczących.

Przykłady:
She likes my children, too.
Are you American, too?
I don’t earn much money, either.