Taka sytuacja:

Lekcja z tzw “Riggers” (dla niewtajemniczonych – Platormiarze :))*, jeden z panów pyta:

– A co to znaczy- device?
Drugi szybko odpowiada:
– Device is the baby of equipment!
Taaak – pomyślała lektorka – to dobra definicja…urządzenie jest dzieckiem sprzętu….

* Riggers – Platformiarze to grupa panów wybierająca się do pracy na platformę wiertniczą.